Hizmetlerimiz


Emlak Hizmetlerimiz

Emlak Hizmetlerimiz

Şirketimizde Gayrimenkullerin emlak vergilendirmelerinden, yükümlülük getirdiği gelir vergilerine kadar; kira kontratlarından inşaat sözleşmelerine kadar, taşınmazlarla ilgili imar hukuku, medeni kanun vb. yasalarla ile ilgili sorunlarının aşılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Çalışılan şirketlerin sadece teminata almayı düşündükleri değil, kendi gayrimenkulleriyle de bazı sıkıntıları olabilir. Yasal bir takım prosedürler, yapımla ilgili mimari sıkıntılar, belediye veya tapu ile ilgili işlemler vb. pek çok konuda bir danışmana ihtiyaç duyabilirler. Archi, bu ihtiyaca cevap verebilecek kadroya sahiptir. Çeşitli kurumlara bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Yerinde keşif veya ofis hizmeti ile olası pek çok sıkıntının önlenmesi için çalışmaktadır.

Gayrimenkul yatırımları değişik şekillerde ve değişik uygulamalarla yapılabilir. Yatırımlarda arsanın imar durumuna ilişkin hakları ve sonrasında izlenecek prosedürler ile bunlara ilişkin maliyetlerden sonra projenin yapımı aşamasındaki üretimler ve proje için beklenen bir talebin proje safhasında veya proje tamamlandıktan sonra nasıl oluşacağına ilişkin öngörülerin yatırım yapılmadan önce belirgin bir sistematiğe kavuşturulmuş olması önemlidir. Bunun yanı sıra proje üretecek yatırımcının arsayı satın alması veya arsa sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur. Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır.

 

Gayrimenkul Hukuku alanında size aşağıdaki konularda hukuki destek verebiliriz:

 

- Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;

- Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;

- Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;

- Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri,

iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;

- İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

- Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.